ايميل :

 
کلمه عبور:

 
مرا بخاطر بسپار
 
 
 

محصولی انتخاب نشده است

 

 
 
   

 

 

 
 
نويسنده : مهدس پویا حیرتی، مهندس ابوذر آقا
موضوع : مهندسی
 

 
 
 
نويسنده : مهرداد فرخ نژاد افشار
موضوع : مهندسی
 

 
 
 
مترجم : دکتر محمد باقری و ملیحه هاشمی
موضوع : معماری
 

 
 
 
نويسنده : فلیپ.ال.ویور
مترجم : همکاران سیستم
موضوع : مدیریت
 

 
 
 
نويسنده : کنت کورتیس و جورج منینگ
مترجم : رمضان میرعباسی و عیسی شر&#
موضوع : مدیریت
 

 
 
 
نويسنده : روح الله علیخان گرگانی و حسین مر
موضوع : مدیریت
 

 
 
 
 
کاتالوگ نمایشگاه کتاب
نمایشگاه کتاب